BẢNG GIÁ CHỤP + QUAY PHÓNG SỰ

PREMIUM: 34.000.000

(BEST CHOICE)


Bao gồm:

 • 2 thợ chụp phóng sự
 • 1 thợ chụp truyền thống
 • 2 thợ quay phóng sự
 • Hỗ trợ kịch bản, thu âm, phỏng vấn để video hay hơn. Tuỳ hoàn cảnh.


Sản phẩm:

 • Hình ảnh: giao toàn bộ file hình đã chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng qua Google Drive
 • Video: giao 01 video phóng sự 5-8 phút

STANDARD: 24.000.000Bao gồm:

 • 1 thợ chụp phóng sự
 • 1 thợ chụp truyền thống
 • 2 thợ quay phóng sự
 • Video dựng cơ bản theo timeline. Không voice.


Sản phẩm:

 • Hình ảnh: giao toàn bộ file hình đã chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng qua Google Drive
 • Video: giao 01 video phóng sự 5-8 phút

DELUXE: 50.000.000

(ALL IN ONE)


Bao gồm:

 • 4 thợ chụp phóng sự + truyền thống
 • 3 thợ quay phóng sự + truyền thống
 • Flycam
 • Hỗ trợ kịch bản, thu âm, phỏng vấn để video hay hơn. Tuỳ hoàn cảnh.


Sản phẩm:

 • Hình ảnh: giao toàn bộ file hình đã chỉnh sửa màu sắc, ánh sáng qua Google Drive
 • Video: giao 01 video phóng sự chất lượng 4K 5-8 phút
 • 01 video Same-day-edit
 • 01 video truyền thống trên 40 phút
 • 01 USB chưa toàn bộ hình ảnh và video

CÁC LƯU Ý KHÁC:

 • Giá trên áp dụng cho Lễ gia tiên + 01 Tiệc chung 01 ngày.
 • Giá áp dụng ở Sài Gòn, đi tỉnh + 500k/thợ và chi phí di chuyển, ăn, ở cho ekip
 • Chưa bao gồm phần Lễ Nhà Thờ, Hằng Thuận, Xuất Giá (nếu có)
 • Sản phẩm giao từ 15-30 ngày. 
 • Giá được áp dụng đến thời điểm hiện tại.
 • GIÁ TRÊN BAO GỒM CHỤP + QUAY. NẾU CHỈ CHỤP HOẶC QUAY THÌ GIÁ TRÊN CHIA 2.


CÁC DỊCH VỤ KHÁC:

 • QUAY TRUYỀN THỐNG fullHD: 4.000.000
 • QUAY TRUYỀN THỐNG 4K: 6.000.000
 • CHỤP TRUYỀN THỐNG: 4.000.000
 • VIDEO SAME DAY EDIT: 3.000.000
 • FLYCAM: 3.000.000
 • ALBUM PHOTOBOOK PHÓNG SỰ 50 TRANG, SIZE 25X35CM: 3.000.000
 • MAKEP 1 LẦN: 2.500.000
 • MAKEUP 1 NGÀY: 3.500.000
 • MAKEUP BÀ SUI: 700.000
 • MAKEUP NGƯỜI NHÀ: 500.000

THAM KHẢO CÁC SẢN PHẨM